نتایج سیگنال فیوچرز VIP (تیر 1402)

سیگنال فیوچرز

نتایج سیگنال فیوچرز VIP در تیر ماه  1402

در این پست نتایج سیگنال‌ فیوچرز کانال VIP بعد از بسته شدن به صورت روزانه قرار می‌گیرد.

ترید با وین ریت بالا و نتایج فوق العاده تلاش و تجربه زیادی را میخواهد. تیم گلدسیگنال با تجربه 5 ساله خود و تخصص حرفه ای در ساخت و برنامه نویسی استراتژی های مختلف در کانال VIP این تجربه خود را در اختیار شما قرار داده است.

سیگنال‌های فیوچرز به دو بخش تقسیم می‌شوند:
1-سیگنال‌هاِ فیوچرزی که توسط تیم تحلیل‌گر ارسال می‌شوند:

تیم تحلیل‌گر به صورت دائم در حال رصد بازار و تحلیل ارز‌ها می‌باشد و در صورت ورود بازار ارز‌های مستعد را در  کانال سیگنال فیوچرز برای شما ارسال می‌کنند.

2-سیگنال‌هایی که توسط ربات اتو ترید ارسال می‌شود:

یکی از مزیت‌های کانال سیگنال ما ربات اتوترید هست که به صورت ۲۴ ساعته و اتوماتیک با استراتژی‌های مخصوص روی ارز‌های مخصوص بررسی می‌شود و سیگنال می‌دهد.

سیگنال های فیوچرز را به طور کامل کوچ می‌کند نقطه ورود و نقطه خروج را در سیگنال می‌دهد. در حین سیگنال در صورت نیاز اضافه و کم کردن حجم را اعلام می‌کند و همچنین اگر نیاز به ریسک فری یا خارج شدن از معامله باشد نیز اعلام می‌کند و از ضرر ناگهانی جلوگیری می‌کندو در نهایت نتایج را اعلام میکند.

 

نتایج سیگنال فیوچرز VIP :

برآیند کلی:

1- تعداد کل سیگنال ها : 75
2- تعداد استاپ خورده ها : 17
3- تعداد به سود نشسته ها : 56

????مجموع پرافیت(سود) بدست آمده: 1472%

????مجموع ضرر وارد شده : -814%

????برایند مثبت با کاهش زیان از سود کل: 2286 %

 

آلت بیفور آلت افتر

ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 1

✅ در پله اول با 13 درصد سود خارج شدیم. و سپس با 12 درصد کل مارجین را خارج شدیم.

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 2

✅ در تارگت اول 13 درصد سود کردیم.
✅ و تارگت دوم را با 14 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 3

✅ تارگت نهایی را با  27 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

TRBUSDT 3 minute سیگنال شماره 4

✅ این سیگنال کانال فیوچرز  در 3 پله با سود های 37 درصد و 5 درصد و 67 درصد، معامله را کامل بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 5

✅ تارگت نهایی با 18 درصد

آلت بیفور آلت افتر

ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 6

✅ تارگت اول با  10 درصد
⛔️ بعد از تارگت اول استاپ خورد 41 درصد

آلت بیفور آلت افتر

BCHUSDT سیگنال شماره 7

✅ تارگت اول 40 درصد
⛔️ بعد از تارگت اول استاپ خورد 50 درصد

آلت بیفور آلت افتر

ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 8

✅ پله اول با 15 درصد سود و کل معامله را با 13 درصد سود بستیم

آلت بیفور آلت افتر

TRBUSDT 3 MINUTE سیگنال شماره 9

✅ تارگت نهایی با 25 درصد

RDNTUSDT 15 MINUTE سیگنال شماره 10

✅ در 4 پله با سود های 17 درصد و 33 درصد و 50 درصد و 68 درصد از معامله خارج شدیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 11

✅ در پله اول با 15 درصدسود و در پله دوم 50 درصد از معامله را خارج شدیم و در پله سوم با 10 درصد سود، کل مارجین را خارج شدیم.

آلت بیفور آلت افتر

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 12

✅ در تارگت نهایی با 24 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#STMXUSDT 55 MINUTE سیگنال شماره 13

✅ این سیگنال فیوچرز را در مجموع با 17 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 14

✅ تارگت نهایی را با 25 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

TRBUSDT 3 MINUTE سیگنال شماره 15

✅ تارگت نهایی با 92 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 16

✅ در تارگت اول 13 درصد سود کردیم.
⛔️و بعد از تارگت اول با 3 درصد ضرر خارج شدیم.

آلت بیفور آلت افتر

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 17

✅ تارگت نهایی با 29 درصد سود تاچ شد.

TRXUSDT 15 MINUTE سیگنال شماره 18

✅ تارگت اول با 50درصد سود تاچ شد.
و پله دوم با 100 درصد سود تاچ شد.
✅ و در نهایت تارگت نهایی 135 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#peopleusdt 30 MINUTE سیگنال شماره 19

✅ تارگت نهایی با 29 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#STMXUSDT 55 MINUTE سیگنال شماره 20

✅ تارگت اول با 8.5 درصد سود تاچ شد.
و پله دوم با 16.5 درصد تاچ شد.
✅ و در نهایت تارگت نهایی را با 26.5 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 21

✅ تارگت نهایی با 41 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 22

✅ در پله اول با 47 درصد 50 درصد از معامله خارج شدیم و با 57 درصد کل مارجین را خارج شدیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 23

✅ تارگت نهایی را با 19.25 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 24

✅ تارگت نهایی با 38.76 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 25

✅ تارگت نهایی با 42.32 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 26

✅ تارگت نهایی با 11.15 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 27

✅ در این نتایج سیگنال فیوچرز پله اول با 12 درصد سود خارج شدیم و سپس با 11 درصد کل مارجین را خارج شدیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 28

⛔️ این معامله را با  1 درصد ضرر خارج شدیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 29

✅ تارگت نهایی با 32 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#crvusdt30 MINUTE سیگنال شماره 30

✅ تارگت نهایی با 26 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفور آلت افتر

#NKNUSDT 50 MINUTE سیگنال شماره 31

✅ تارگت اول با 21 درصد سود
✅ و تارگت دوم را با 26.5 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#AXSUSDT 12 MINUTE سیگنال شماره 32

✅ تارگت اول با 33 درصد سود 25 درصد مارجین را بستیم.
⛔️ و 75 درصد بعدی این معامله را با  96 درصد ضرر خارج شدیم.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 33

⛔️این معامله استاپ خورد و 50 درصد ضرر کردیم.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 34

⛔️این معامله استاپ خورد و 80 درصد ضرر کردیم.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

TRXUSDT 15 MINUTE سیگنال شماره 35

⛔️این معامله استاپ خورد و 5 درصد ضرر کردیم.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

#ETHUSDT 20 MINUTE سیگنال شماره 36

✅ تارگت نهایی با 55 درصد سود تاچ شد.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 37

✅ تارگت نهایی با 65 درصد سود تاچ شد.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 38

✅ تارگت نهایی با 20 درصد سود تاچ شد.

آلت بیفورنتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#ZRXUSDT 23MINUTE سیگنال شماره 39

✅ تارگت نهایی با 12.67 درصد سود تاچ شد.

نتایج سیگنال فیوچرز نتایج سیگنال فیوچرز

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 40

✅ تارگت نهایی با 90 درصد سود تاچ شد.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#CRVUSDT 30 MINUTE سیگنال شماره 41

⛔️این معامله استاپ خورد و 28 درصد ضرر کردیم.

آلت بیفور آلت افتر

TRXUSDT 15 MINUTE سیگنال شماره 42

✅ این معامله را در سه پله 32 درصد و 36درصد و 76 درصد سود معامله را بستیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 43

✅ تارگت اول با 28 درصد سود
✅ و تارگت دوم با 34.5 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

TRBUSDT 3 MINUTE سیگنال شماره 44

✅ تارگت نهایی با  24 درصد سود تاچ شد.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#C98USDT 25MINUTE سیگنال شماره 45

✅ تارگت نهایی با 28.33 درصد سود تاچ شد.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 46

⛔️این معامله استاپ خورد و 51 درصد ضرر کردیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#NEOUSDT 23MINUTE سیگنال شماره 47

⛔️این معامله استاپ خورد و 75 درصد ضرر کردیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#PEOPLEUSDT 30 MINUTE سیگنال شماره 48

✅در این معامله 47 درصد سود کردیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 49

✅در این معامله 7 درصد سود کردیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 50

✅در این معامله 12 درصد سود کردیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 51

⛔️این معامله را با 4 درصد ضرر بستیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#AXSUSDT 12 MINUTE سیگنال شماره 52

✅ تارگت اول با 56 درصد سود
✅ و تارگت نهایی با 105درصد سود بستیم.

نتایج فیوچرز نتایج فیوچرز

TRBUSDT 3 MINUTE سیگنال شماره 53

⛔️این معامله را با 29 درصد ضرر بستیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 54

✅در این معامله 29 درصد سود کردیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#CRVUSDT 30 MINUTE سیگنال شماره 55

⛔️این معامله را با 8 درصد ضرر بستیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#FTMUSDT 30 MINUTE سیگنال شماره 56

⛔️این معامله را با 37 درصد ضرر بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 57

⛔️این معامله را با 49 درصد ضرر بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

ICPUSDT سیگنال 58

✅ این نتایج سیگنال کانال فیوچرز در 5 پله با سود های 17 درصد و 25 درصد و 35 درصد و 49 درصد و درنهایت با 66 درصد سود معامله را کامل بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 60

✅ این معامله را در دو پله 13 درصد و 17 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 61

✅ این معامله را در دو پله 17 درصد و 24 درصد سود بستیم.

آلت بیفور نتایج سیگنال‌ فیوچرز

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 62

✅ این معامله را در دو پله 35 درصد و 38 درصد سود بستیم.

#PEOPLEUSDT 30 MINUTE سیگنال شماره 63

✅ این معامله را در دو پله 50 درصد و 136 درصد سود بستیم.

#NEOUSDT 23MINUTE سیگنال شماره 64

✅ این معامله را در دو پله 19.5 درصد و 20 درصد سود بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#AXSUSDT 12 MINUTE سیگنال شماره 65

✅ این معامله را در دو پله 53 درصد سود و 102 درصد ضرر معامله را بستیم.

آلت بیفور نتایج سیگنال‌ فیوچرز

TRXUSDT 15 MINUTE سیگنال شماره 66

⛔️این معامله را با 15 درصد ضرر بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

TRXUSDT 15 MINUTE سیگنال شماره 67

✅ این معامله را در دو پله 63 درصد سود و 156 درصد ضرر معامله را بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#STMXUSDT 55 MINUTE سیگنال شماره 68

✅ این نتایج سیگنال کانال فیوچرز  در 3 پله با سود ها 20 درصد و 30 و در نهایت با 57 درصد سود معامله را کامل بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 69

✅در این معامله 56 درصد سود کردیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز آلت افتر

#ZILUSDT 1 MINUTE سیگنال شماره 70

✅در این معامله 47 درصد سود کردیم.

آلت بیفور آلت افتر

#CRVUSDT 30 MINUTE سیگنال شماره 71

⛔️این معامله را با 48 درصد ضرر بستیم.

آلت بیفور آلت افتر

#ETHUSDT 20 MINUTE سیگنال شماره 73

⛔️این معامله را با 36 درصد ضرر بستیم.

نتایج سیگنال‌ فیوچرز نتایج سیگنال‌ فیوچرز

SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 74

⛔️این معامله را با 43 درصد ضرر بستیم.

#SOLUSDT 5 MINUTE سیگنال شماره 75

⛔️این معامله را با 65 درصد ضرر بستیم.

معاملات فیوچرز:

معاملات فیوچرز روشی برای کسب سود روی قیمت دارایی ها از جمله رمز ارزها، بدون داشتن مالکیت واقعی آن ها است. در معاملات آتی ارزدیجیتال همانند فیوچرز سهام و کالا به کاربران این اجازه را می دهند تا روی قیمت ارزدیجیتال در آینده سرمایه گذاری کنند. داده های معاملات Futures معمولا برای پیش بینی حرکات آینده قیمت و احساسات بازار به کار گرفته می شوند.

این معاملات نوعی محبوب از معاملات بازار ارز دیجیتال هستند که توسط سرمایه گذاران نهادی استفاده می شود.

معاملات Futures قراردادی است که معامله گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود وارد آن می‌شوند. و از حرکات کوچک‌تر قیمت سود مورد نظر را کسب می‌کنند.

این نوع معاملات به صورت قراردادی است. یعنی معامله گر مالکیت خرید ندارد. اما  می‌تواند با سرمایه کم، حجم بیشتری را توسط اهرم وارد معامله شود. و یک توافق بین خریدار و فروشنده برای فروش یک ارزدیجیتال در آینده است.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه برانگیز هستند. و بسیاری از معامله گران تازه کار به دلیل رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی معاملاتی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

برای اینکه معامله گران بتوانند از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنند (یعنی هم از افزایش قیمت و هم از پایین آمدن قیمت سود کسب کنند) باید از معاملات فیوچرز استفاده کنند.

در معاملات لانگ (Long) از بالا رفتن قیمت و در معاملات شورت (Short) از پایین آمدن قیمت می‌توان سود کسب کرد.

مزایای Futures:

کمک به مدیریت ریسک

معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم

کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب Futures:

معامله گران، هیچ دارایی از معامله کسب نمی‌کنند و بصورت قراردادی است.

استفاده از اهرم بالا سود را چند برابر می‌کنند اما ضرر‌های سنگینی هم دارد.

نتایج سیگنال فیوچرز کانال VIP را برای تک تک سیگنال ها در بالا مشاهده کردیم.

سخن پایانی:

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال برای حرکت و بررسی ارزهای دیجیتال هست. و تحلیل گران روند حرکت ارزها را به شما ارائه میدهند.و بهترین راهکار برای ترید کردن آموزش دیدن هست.
در صورتی که زمان کافی برای ترید کردن ندارید میتوانید از تیم های متخصص تحلیل کمک بگیرید. و راحت تر ترید کنید.
همچنین برای ترید کردن نیاز دارید مدیریت سرمایه و مدیریت طمع و همینطور کنترل احساس داشته باشید.
تیم گلد سیگنال با ارائه سیگنال های اتوماتیک با هوش مصنوعی در کنار شماست تا بتوانید کسب سود کنید.

این پست ساخته شده تا شما نتایج سیگنال های فیوچرز را مشاهده کنید و راحت تر تصمیم بگیرید.

  • این مطلب چقدر برات مفید بود؟
به طور کلی
5
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا